Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci Change and Transformation Process in Libraries, Information Centers, Archives

Onur Konuklarımız

Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ – Prof. Dr. Özer SOYSAL

Kongremizin açılış konuşmaları, onur konuklarımız Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ ve Prof. Dr. Özer SOYSAL tarafından gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ- Biyografi: 1928 yılında Adana’da doğdu. 1943 yılında Adana Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil […]

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri Özlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 4 Mart 2018          Kabul Edilen Bildiri Özlerinin Duyurusu: 21 Mart 2018         Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 3 Haziran 2018

Kayıt

Kongreye Kayıt Olmak İçin

Ulusal ve uluslararası düzeyde Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra davetli konuşmacıların ve araştırmacıların yer alacağı III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne ön kayıt için, lütfen tıklayınız.