Önemli Tarihler

by Oya Gürdal Tamdoğan

Bildiri Özlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 4 Mart 2018     11 Mart 2018  

Kabul Edilen Bildiri Özlerinin Duyurusu: 21 Mart 2018   30 Mart 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 3 Haziran 2018