Önemli Tarihler

by Oya Gürdal Tamdoğan

Bildiri Özlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 4 Mart 2018         

Kabul Edilen Bildiri Özlerinin Duyurusu: 21 Mart 2018        

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 3 Haziran 2018