Bildiriler, çift körleme yöntemiyle Bilim Komitesi’nde yer alan iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri başvurunuzu içeren çalışmanızın öz’ünü, Kongreye kayıt sürecini tamamladıktan sonra bby2018kongre@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bildiri tam metnini göndermek, katılımcının isteğine bağlıdır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde en iyi üç bildiri (tam metin) ödüllendirilecektir. Bildirilerin hakemli dergilerde yayınlanabilmesi için çaba gösterilecektir.

Tam Metin Bildiriler

Bildiri Sunumları

Bildiri Özleri İçin Lütfen bkz.

Poster İçin Lütfen bkz.

Bildiri Tam Metin İçin Lütfen bkz.