I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi