III. BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ  BİLGİ MERKEZLERİNDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

• 21. Yüzyıl Kullanıcı Profili: y, z ve α Kuşakları
• Bilgi Uzmanlarının Mesleki Eğitimi ve İstihdam Alanları
• Bugünün z Kuşağı Olarak Bilgi Uzmanlarının Nitelikleri
• Kullanıcı Odaklı Bilgi Hizmetleri
• Bilgi Merkezlerinde Sosyal Medyanın Etkisi
• Teknolojik Dönüşüm: Peki, ya İnsan…
• Yeni Teknolojik Uygulamalar ve Bilgi Merkezleri: Büyük Veri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Zaman Okuyuculuğu, vd.
• Yarının Bilgi Merkezleri: Geleceğe Hazır mıyız?
• Bilgi Kaynakları ve Bilgi Kayıt Ortamlarının Dönüşümü
• Bilgi Merkezlerinde Yeni Mimari Tasarımlar