Bölümlerimizdeki hocalarımızdan, “Öğrenciler tarafından bu Kongrenin düzenlenmesi sizce niçin önemlidir” sorusuna bir cümle ile görüşlerini bildirmelerini rica ettik ve aldığımız yanıtları, geliş sırasına göre, aşağıda sunduk.

 • Alanımızda eğitim-öğretim veren üniversitelerimizdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin buluşması, birbirini tanıması-anlaması-yakınlaşması ve doğru yönlendirildiklerinde, öğrencilerin birlikte neler yapabileceklerini görmeleri ve göstermeleri açısından önemlidir. (Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN- Ankara Üniversitesi/ Kongre Danışmanı) 
 • Yeni düşünceleri öğrenmek, iletişim kurmak ve keşfetmek için paha biçilmez bir fırsat sunan bu etkinliğin öğrenciler tarafından düzenlenmesi heyecan verici.. (Yrd. Doç. Dr. Buluthan ÇETİNTAŞ- Atatürk Üniversitesi)
 • Uluslararası öğrenci kongreleri aynı yaş grubunda ancak farklı kültürlerdeki bireylerin bir araya geldiği akademik ortamlardır. Söz konusu toplantıları karşılıklı fikir alışverişleri sonucunda bireylerin akademik anlamda olgunlaştığı bir paylaşım ortamı olarak değerlendirmek mümkündür. “Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci” ana teması ile gerçekleştirilecek organizasyon da bilgi merkezlerinin günümüzde geldiği noktadaki gelişmelere ışık tutacaktır. (Doç. Dr. Umut AL- Hacettepe Üniversitesi)
 • Yeni nesil gençler olarak öğrencilerimizin bilimsel ve mesleki bir çalışma ve organizasyonda yer alma deneyimi kazanmaları hem kişisel hem de mesleki gelişme yönünden önemlidir. Öğrenci ve genç gözüyle mesleki sorunları, bilgi ve teknikleri edinerek tartışma yetisi kazanma bilimsel iletişimin çok sesliliği açısından önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, takım çalışması becerisi, grup dayanışması, ortak kararlar alma ve bu yönde sorumlulukları paylaşma gibi değerleri kazanmak için bu kongrenin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. (Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL- Ankara Üniversitesi)
 • 2018’de yapılacak olan III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’nin ana temasının “Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci” olarak belirlenmiş olması tesadüf değildir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinden oldukça etkilenen mesleğimiz köklü bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Aslında son yirmi yılda gerçekleşmekte olan bu değişim ve dönüşüm, özellikle geleceğin bilgi profesyonelleri olarak mesleğimize katılacak olan öğrencilerimiz tarafından daha ileri düzeylerde gerçekleştirilecektir. O nedenle bu tür organizasyonların; başta öğrencilerimiz olmak üzere, onlara gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışan akademisyenlerimiz, çeşitli bilgi kurumlarında değişimle başa çıkmaya ve dönüşümü gerçekleştirmeye çalışan meslektaşlarımız ve mesleki kuruluşlarımız için hem profesyonel hem de sosyal açıdan “verimli ve etkin paylaşım ortamları” yarattığına inanıyorum. Kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak herkese öneriyorum. (Yrd. Doç. Dr. Didar BAYIR- Medeniyet Üniversitesi)
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin  mesleki eğitimlerini ve  deneyimlerini aktarabilecekleri,  tüm yönleri ile mesleği tartışabilecekleri, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri tek ortam. (Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ- Marmara Üniversitesi)
 • Bu tür konferansların öğrencilere projelerini ve araştırma konularını tanıtmak ve paylaşmak için bir platform oluşturduğunu düşünüyorum. Ayrıca, öğrencileri BBY alanında araştırma yapma konusunda heveslendireceğine, yeni hedeflerin oluşmasına ortam sağlayacağına inanıyorum. Emek verecek herkese şimdiden kolaylıklar ve başarılar dilerim. (Prof. Dr. Hülya DİLEK KAYAOĞLU- İstanbul Üniversitesi)
 • Öğrenciler bu kongreyi düzenlerken etkin bilimsel iletişim sürecini deneyimleyerek üniversitelerin bir diğer işlevi olan araştırma etkinliğinde katkıda bulunmuş olacaklardır. Böylelikle bir projeyi başından sonuna kadar idare edecekler, iş birliği ile büyük işlerin üstesinden rahatlıkla nasıl gelindiğini göreceklerdir. Eğitim yaşamları ile mesleki yaşamları arasındaki bu bilimsel köprüde aktif rol oynamak  madalyonun iki yüzünü anlamada onlara tarif edilemez bir katkıda bulunacaktır. (Arş. Gör. Nesihan ER-KOÇOĞLU- Ankara Üniversitesi)
 • Öğrenci kongrelerinin alana yenilikçi bakış açıları kazandıracağını ve öğrencilerin de farklı bilgi ve tecrübelerden kazanım sağlayacağını düşünüyorum. (Yrd. Doç. Dr. Esin SULTAN OĞUZ- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Değerli öğrencilerimizin bölümümüzün ev sahipliğinde bir kongre düzenlemelerinin, hem meslektaşları ile etkileşimleri hem de yaşayacakları deneyim açısından önemli olduğunu düşünüyorum. “Hep öğrenci kalan öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir” demiş Nietzsche. Öğrencilerimizin başarısı bizlerin gurur kaynağıdır. (Arş. Gör. Demet IŞIK- Ankara Üniversitesi)
 • Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresinin,  Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve siz genç arkadaşların büyük emeklerle gerçekleştirilmesi mesleğimiz emin ellerde olduğunun bir göstergesidir. (Yrd. Doç. Dr. Mustafa  BAYTER- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Öğrencilerin kendi çabaları ile alanlarına yönelik yenilikleri ögrenmeleri ve paylaşmaları oldukça önemli ve önemsenmesi gereken bir çabadır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. (Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
 • Büyük önderimiz M.Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi “Bütün ümit gençliktedir.” Tüm ümidimiz olan genç insan potansiyeline kendilerini ifade edebilecekleri, kıymetli fikirlerini paylaşabilecekleri, hazırladıkları çalışmalar ile bilime katkıda bulunacakları ortamların sağlanabilmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bilimin ilerlemesi bakımından son derece gereklidir. işte bu kongre geleceğimizin teminatı olan gençlerimize böyle bir fırsatı sunuyor olması bakımından oldukça önemlidir. (Arş. Gör. Nuriye ÖZAN- Ankara Üniversitesi)
 • Bu kongre geleceğin meslektaşlarının arasındaki bağı güçlendirmek ve mesleğimize sahip çıkmak açısından kritik öneme sahiptir. (Doç. Dr. Gülten ALIR- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Etkinliğin farklı kazanım ve altyapılara sahip öğrencilerin bilgi yönetimine yönelik konularda araştırmalarını, uygulamalarını ve deneyimlerini paylaşabildikleri, tartışabildikleri ortak bir platform oluşturacağını düşünüyorum. Bu tür bir platformun da özellikle ilk sınıflardan itibaren öğrencilere farklı deneyim, olanak ve kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. (Arş. Gör. Dr. Tolga ÇAKMAK- Hacettepe Üniversitesi)
 • Bilimsel bir etkinlikte edinilen bilgi ve tecrübe öğrencilerin tüm çalışmalarında çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda genç arkadaşların inisiyatif alması ve alanda söz sahibi olabilmeleri için önemli bir süreçtir. (Arş. Gör. Özlem ŞENYURT – Hacettepe Üniversitesi)
 • Mesleğimizin değer kazanmasında önemli dinamiklerden biri öğrencilerdir. Öğrencilerin de mesleğe katkı sağlama adına işbirliği içinde bulunabilecekleri, fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve tartışabilecekleri böyle bir ortam yaratmaları bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. (Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER- Atatürk Üniversitesi)
 • Bu harika kongrenin düzenleme ve gerçekleştirim süreci umuyorum çok başarılı sonuçlanır. Bilimsel etkinliklere katılım ve katkının henüz öğrencilik düzeyindeyken gerçekleştirilmesi, geleceğin bilgi profesyonellerinin mesleki uygulamalarını bilimsel öğretilerden kopmadan gerçekleştireceklerine olan inancımı daha güçlü kılmaktadır. (Arş. Gör. Dr. Semanur ÖZTEMİZ- Hacettepe Üniversitesi)
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin tüm öğrencileri bilmelidirler ki, bu öğrenci kongresinin devamlılığını sağlayarak geleceğin kütüphanecilerinin ve arşivcilerinin Türk bilim hayatına ışık tutmalarına yardım etmektedirler. (Doç. Dr. Işıl İlknur SERT- İstanbul Üniversitesi)
 • This conference is an excellent opportunity for students from different cities and countries to exchange ideas and to help shape the field of information management which is continually changing in the information age. (Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZDEMİR- Marmara Üniversitesi) 
 • Bu tür organizasyon ve etkinlikler, alana ilişkin bilgilenmeyi, görüş alışverişini sağladığı gibi sosyal, kültürel kaynaşma ve bütünleşmeyi de beslemektedir. (Yrd. Doç. Dr. Güler DEMİR- Kastamonu Üniversitesi)
 • Böyle bir kongre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri için ciddi bir akademik süreç ve deneyim olacak ayrıca bölümlerarası öğrenci iletişimini güçlendirecektir. (Prof. Dr. Bülent YILMAZ- Hacettepe Üniversitesi)
 • Öğrencilerimizin bilimsel bir etkinlik düzenlemesi hem yaşayacakları deneyim açısından hem de geleceğin meslektaşları arasında bir bağ kurulması açısından çok önemlidir. Öğrencilerin alana yönelik yenilikleri takip edebilecekleri, farklı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden gelen öğrencilerin deneyimlerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturulması alanımızın ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. (Arş. Gör. Meltem DİŞLİ- Hacettepe Üniversitesi)
 • Değişim ve dönüşümün olmadığı dönem yoktur. Değişim ve dönüşümü yönetemeyenler vardır. Siz değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıktığınızı, bu değişim ve dönüşümde biz de varız dediğinizi bu kongre ile bir daha gösteriyorsunuz. Bilgi merkezlerinin geleceğini, geleceğin bilgi merkezlerini sizler şekillendireceksiniz. (Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ- Ankara Üniversitesi) 
 • Geleceğin bilgi profesyonellerinin meslek tutkularının ve enerjilerinin ortaya çıkmasına fırsat vermek aslında bilgi ve belge yönetimi disiplininin geleceğine güvenle bakmak demektir. (Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
 • Öğrenciler tarafından büyük emek harcanarak böyle bir kongrenin düzenlenmesi, onların branşlarına verdiği değeri ve mesleklerini ne kadar benimsemiş olduklarını ortaya koyduğu için önemlidir(Yrd. Doç. Dr. Buket CANDAN- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
 • Genç meslektaşlarımızın gayretlerinin mutlaka faydaya dönüşeceğine yürekten inanıyor, sizler sayesinde geleceğe daha da umutla bakıyorum. (Prof. Dr. Tûba KARATEPE- Marmara Üniversitesi)
 • Geleceğin bilgi yöneticilerinin bilgiyi toplamak, düzenlemek ve kullanıma sunmakla birlikte kullandıklarını ve yeni bilimsel ürünler ortaya çıkardıklarını görmek ve göstermek adına bu kongrenin düzenlenmesi önemlidir. Türkiye’de yarının bilgi toplumunu inşa edecek olan bugünün Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileridir. (Arş. Gör. Mehlika KARAGÖZOĞLU ASLIYÜKSEK- Marmara Üniversitesi)
 • Alanımızın fotoğrafını, değişim ve dönüşüm sürecinin yerli kuşağı sayılan müstakbel meslektaşlarımızın kadrajı ile birlikte çekebilmemizi sağlayacak bu organizasyonun; farklı pencereleri bir araya getirerek aidiyet duygusunu pekiştireceğini düşünüyorum. (Arş. Gör. İhsan ÖZKOL- Ankara Üniversitesi)
 • Bilgi merkezlerinin değişim ve dönüşüm sürecine tanıklık eden siz, genç bilgi profesyonellerinin kongre düzenleme sorumluluğunu üstlenmiş olmanızı çok önemsiyorum. İşbirliği, koordinasyon, planlama, takım çalışması vb konularda sizlere değerli bir yaşam deneyimi kazandıracağını düşünüyorum. Kongrenin başarılı geçmesi dileklerimle… (Prof. Dr. Tülay OĞUZ- Ankara Üniversitesi)
 • Bu tür etkinliklerin, farklı şehirlerde ve farklı üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren fakat; aynı mesleği icra edecek kişilerin birbirleriyle etkileşimi yakalaması açısından faydalı olacağı kanaatindeyim. (Arş. Gör. Ertuğrul Burak EROĞLU- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
 • Üçüncüsü düzenlenen bu organizasyonda öğrenciler akademik havayı teneffüs ederek, yaşıtlarının çalışmalarını görme imkanı elde edeceklerdir. Bu kongrenin öğrencilerin akademik aidiyetlerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum. (Arş. Gör. Dr. Sümeyye AKÇA- Ardahan Üniversitesi) 
 • Bu kongre; Güçlü ve huzurlu bir toplum için, bilginin önündeki engelleri aşacak, geleceğe güvenle bakabilecek gençlerimize, ufuk ve vizyon algısı sağlayacaktır. (Doç. Dr. Rıfat GÜNALAN- İstanbul Üniversitesi)
 • Ortak amaçlar, ortak hedefler ve ilkelerin yanı sıra yeni fikirlerin tartışılacağı bu kongrenin bilgi ve belge yönetimi bölümleri arasındaki bağları kuvvetlendireceğine inanıyor, sizleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. (Prof. Dr. Fatih RUKANCI- Ankara Üniversitesi)
 • Öğrencilerin yenilik ve yaratıcılık düzeylerinin, mesleklerinin hammaddesi olan bilgi ile buluştuğu böyle anlamlı bir bilgi paylaşım platformunun, tatlı bir rekabet ile sürdürülebilir olması hem ülkemize yapılan en büyük katkılardan birisidir hem de gelecek nesillerin emin adımlarla ilerleyebileceklerinin garantisidir. (Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN- Yakın Doğu Üniversitesi)
 • Kongre sadece Bilgi ve Belge Yönetimi konularının gelişimine değil, Bilgi ve Belge Yönetimi konularının yaşanmasına da katkıda bulunacağından önemlidir. (Prof. Dr. H. İnci ÖNAL- Hacettepe Üniversitesi)