III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi en iyi bildiri ödülleri belirlenmiş ve Kongre’nin bildiriler kitabında yayınlanmıştır.

En İyi Bildiri Ödülleri
Lisans Düzeyinde : Geleceğin Kütüphaneleri ve Kütüphanecileri İçin Farklı Bir Bakış Açısı – Meryem Zeynep AKCAOĞLU

Yüksek Lisans Düzeyinde : Bugünün Z Kuşağı Olarak Bilgi Profesyonellerinin Nitelikleri – Gamze KÖSEALİ

Doktora Düzeyinde : Bilgi Uzmanlarının İstihdam Beklentileri ve Potansiyel İstihdam Alanları – İhsan ÖZKOL

Ödül alan değerli öğrencilerimizi kutlar, başarılı ve özverili çalışmalarının devamını dileriz.