Kongremizin açış konferansları, onur konuklarımız Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ ve Prof. Dr. Özer SOYSAL tarafından gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ- Biyografi:

1928 yılında Adana’da doğdu. 1943 yılında Adana Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü’nde Asistan (Araştırma Görevlisi) olarak göreve başladı.

1958-59 yılları arasında Ford Vakfı’nın bursu ile  University of Chicago Graduate Library School, Uzmanlık Eğitimi aldı. Uzmanlık programını izleyen aylarda arşiv yönetimi ile ilgili “General Services Administration, National Archives and Records Service, Archival Course”a devam etti. 1958’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamladı. 1961’de İngiliz Kültür Heyeti tarafından verilen bir burstan faydalanarak 4 ay süre ile  İngiltere’ye gitti. Londra’da British Museum Kütüphanesi’nde doçentlik tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu. 1961’de American Library Association tarafından verilen burs ile Almanya ve Fransa’ya araştırma gezisini gerçekleştirdi. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Doçent oldu. 1968’de Tahran Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde eğitmen olarak bir aylık yoğun kurs programını verdi. 1980-82 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. 1989’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Profesör oldu.

1990-93 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. 1993 yılında emekli oldu. 1993-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde dersler verdi. 1996 yılında Milli Güvenlik Akademisi 42. Dönem Mezunu oldu. 1996-97 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verdi.

Tezler
Doktora- “Meşrutiyetten Bu Yana Tesis Edilen Yüksek Öğretim Müesseselerinden Ankara Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Kütüphanelerinin Bugünkü Durumları İle İstikbalde Arzetmeleri Düşünülen Şekil” Doçentlik- “Muhteva Analizi Açısından Anglo-Amerikan Kitaplarında Atatürk ve Devrimleri”

Kitaplar
– Mc Colvin, Lionel. Halk kütüphaneleri yayma faaliyeti. Çev. Berin U. Yurdadoğ. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1963.
– Kitaplıkbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974.

 

Prof. Dr. Özer SOYSAL- Biyografi

15 Mayıs 1934’te Senirkent ‘te doğdu. 1954 yılında Van Lisesi’nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü’nde Lisans eğitimini tamamladı. 1957-58 yılları arasında TUSLOG Kütüphanesi’nde, 1958-60 yılları
arasında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde, Asistan (Araştırma Görevlisi) olarak göreve başladı.

1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamladı. 1964-65 yılları arasında Ford Vakfı bursu ile Columbia University, School of Library Service’da araştırma gezisinde bulundu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Doçent oldu. Temmuz 1972 – Ocak 1975 döneminde Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi’nde “Yayın Yönetmenliği” yaptı. 1978-79 yılları arasında Kütüphaneler Genel Müdürü olarak çalıştı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Profesör oldu. 15 Kasım 1996 yılında emekli oldu.

Tezler
Lisans- “İlköğretimde Kütüphaneler ve Ankara İlkokullarında Kütüphane Hizmeti” (Emily
Dean üçüncülük ödülü)
Doktora- “Eğitimde Kütüphane”
Doçentlik- “Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği”

Kitaplar

– Çağdaş eğitim ve Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası, 1969.
– Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1969.
– Türkiye’de çağdaş bibliyografik-dokümanter hizmetler’in gelişimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1983.
– Türk kütüphaneciliği: Bilginin yazgısı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998.
– Geriye dönük Türk Bibliyografyası’nda bir öncü kaynak olarak Joseph V. Hammer-Purgstall. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1994.
– Türk kütüphaneciliği. 6c. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1998-1999.
1.c. Geleneksel yapı’dan yeniden yapılanış’a.
2.c. Kütüphane türleri; görevlendirme ilkeleri
3.c. Derme ve derleme, yönetim-kütüphane, basın’da kütüphane, ‘mevzuat’
4.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/1: XI-XVIII. Yy. ilk yarı
5.c. Belgeler: Ek III/2: Yazıtlar/Yapı: XVIII. Yy. ilk yarı-XIX. Yy. ilk çeyrek
6.c. Belgeler: Yazıtlar/Yapı: Ek III/3: XIX. Yy. ilk çeyrek-XX. Yy. ilk çeyrek